Váš projekt zajistíme od návrhu po výrobu

ZPRACUJEME PROJEKTY OD JEDNODUCHÝCH PRVKŮ PO KOMPLEXNÍ MECHANISMY

Pomůžeme zhmotnit vaše nápady

AŤ UŽ SI PŘEJETE Obrobek, Odlitek, KOMPOZIT NEBO i 3D TISK

Vše pečlivě ověříme

VAŠE DÍLY PROVĚŘÍME Z HLEDISKA PEVNOSTI I VYROBITELNOSTI

Konstrukční kancelář
m2p2

Jsme mladá rozvíjející se společnost, zabývající se konstrukcí a vývojem od počátečních návrhů přes výkresovou dokumentaci až po zajištění a podpory výroby ve velkém množství oborů. Máme zkušenost s konstrukcí pohonů a mechanismů a konstrukcí z různých druhů materiálů.

Máme široký záběr a nebojíme se výzev.